حوزه های فعالیت

 1. مدیریت، نظارت و اجرای کلیه پروژه های عمرانی و ساختمانی اعم از احداث، تعمیرات و اتمام ساختمان های نیمه تمام و
  پروژه های عمرانی در مناطق شهری و روستایی در کلیه مناطق کشور
 2. مبادرت به انجام کلیه امور ملکی اعم از خرید و خدمات و مشارکت و سرمایه گذاری و واگذاری اموال غیر منقول برای شرکت
  و برگزاری مزایده و مناقصه و سایر خدمات مرتبط
 3. بهره گیری از توان مالی مؤسسات مالی و اعتباری و مشارکت با ایشان جهت پروژه های کلان شهری
 4. انجام مطالعات و بررسی های اقتصادی، فنی، مدیریتی، نظارتی، مشاوره ای و پیگیری اجرای طرح های سرمایه گذاری و عمرانی
 5. تهاتر عوارض ساختمانی و وصول و پرداخت مطالبات طلبکاران شهرداری کلانشهر ها
 6. برگزاری مزایده و مناقصه وانجام ترک تشریفات
 7. عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص اخذ صورتمجلس تفکیکی، پیاده کردن موقعیت پلاک های ثبتی بر روی زمین و نقشه های هوایی، ارزیابی و تقویم ارازی، املاک و ابنیه، آپارتمان، اماکن تجاری، اداری، مسکونی و … با هر سازه یا از هر نوع با جلب نظرکارشناسان رسمی دادگستری و سایر موضوعات مرتبط به ملک و ساختمان.
 8. طراحی، نصب و راه اندازی سیستم جامع املاک و مستغلات با قابلیت انطباق و بومی سازی برای متقاضیان.