شرکت ساختمان و عمران شهر پایدار (سهامی خاص) در تاریخ ۸۹/۰۷/۱۴ تحت شماره ثبت ۳۸۶۴۷۱ در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری به ثبت رسید.

 هدف اصلی تأسیس شرکت انجام کلیه فعالیت های اجرایی، نظارتی، مشاوره ای و پیمانکاری مرتبط با حوزه املاک و ساختمان در سراسر کشور بوده است که هر چند با توجه به عمر کوتاه تأسیس، شرکت نوپا به حساب می آید اما پشتوانه سوابق اجرایی و مدیریتی بیش از سه دهه مدیران مجموعه از یک سو و سلامت کاری، دقت و تخصص پرسنل توانمندش از دیگر سو توانسته  توجه بسیاری از سازمان ها، نهاد های دولتی و غیر دولتی همچون  مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، شهرداری کلانشهر های تهران، مشهد، اصفهان، تبریز ، شیراز ، رشت و … و همچنین مؤسسات مالی واقتصادی همانند بانک شهر، بانک سپه، تأمین سرمایه آرمان و … به خود جلب نماید و با قبول فعالیت های حساس و پرتنش ضمن تلاش در راستای تأمین خواسته های کارفرمایان و سرمایه گذاری مطمئن، سعی در هدایت طرح ها و پروژه های خود در مسیر صحیح نموده است .