تفاهم نامه:

  • عقد تفاهم نامه ای مشترک با جناب آقای دال یانگ (مدیر عامل شرکت Dong Young PC)در زمینه تولید و اجرای پارکینگ های مکانیزه و اسمارت، پل های عابر پیاده مکانیزه و … با تکنولوژی روز دنیا در قالب قراردادهای مشارکت و سرمایه گذاری
  • اقدام به تفاهم نامه ای مشترک با سازمان سرمایه گذاری شهرداری شیراز در زمینه جایگاه های توزیع سوخت و تولید انرژی از پسماند شهری و …
  • اقدام به تفاهم نامه ای مشترک با شهرداری انزلی در زمینه پارکینگ طبقاتی، تعویض پل فلزی، مجموعه گردشگری و …