آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت ساختمان و عمران شهر پایدار( سهامی خاص) به شماره ثبت 386471 تهران و شناسه ملی 10320365738 دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در روز چهارشنبه مورخ 28/01/1398 ساعت09:00 در محل جدید شرکت به نشانی سعادت آباد، خیابان علامه طباطبائی شمالی، خیابان هجدهم غربی، پلاک 30، طبقه اول – کدپستی 1997983811 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه : تغییر نشانی محل اصلی شرکت
هیئت مدیره

فروش واحد های اداری و تجاری در تهران آگهی مزایده 2/97

شرکت ساختمان و عمران شهر پایدار در نظر دارد تعدادی از املاک خود را طبق جدول ذیل با شرایط  نقد در مزایده عمومی از تاریخ 19/07/1397 لغایت 29/07/1397 به فروش رساند .

لذا علاقه مندان می توانند بمنظور کسب اطلاعات و راهنمایی ، هماهنگی برای بازدید از محل و دریافت اوراق مزایده با پرداخت هزینه مربوطه و تسلیم پیشنهادات همه روزه از ساعت 9 صبح الی 16 (باستثناء ایام تعطیل) به نشانی تهران، بلوار آفریقا، خیابان شهید ستاری، نبش خیابان مدیر، پلاک 2، طبقه پنجم، مراجعه و یا با تلفن های  88659015 و 88659016 داخلی  1 و 4 تماس حاصل نمایند.

آخرین مهلت شرکت در مزایده و تحویل پاکت های پیشنهاد قیمت، روز یکشنبه  29/07/1395 ساعت 16 و تحویل پاکت های پیشنهاد قیمت صرفاً در نشانی دفتر می باشد”